sân thượng

Giấc mơ về một sân thượng tượng trưng cho sự tự tin rằng không gì có thể thay đổi một tình huống tích cực mà bạn đang trải qua. Biết rằng bạn an toàn với thành công của mình hoặc với điều gì đó đang làm bạn hạnh phúc.