Người thu thuế

Giấc mơ về một người thu thuế tượng trưng cho việc thực thi trách nhiệm hoặc những lời hứa. Theo dõi hoặc thúc ép ai đó làm những gì họ phải làm hoặc họ đã nói rằng họ sẽ làm. Bạn hoặc ai đó đang đảm bảo hoàn toàn chắc chắn rằng ai đó sẽ làm phần việc của họ. Một cách tiêu cực, một nhân viên thu thuế có thể phản ánh cảm giác hống hách khi bị áp lực hoặc bị ép buộc phải làm những gì cần phải làm. Những tình huống khó chịu trong cuộc sống mà bạn hoặc những người khác phải sợ hãi hoặc bị kiểm soát để giữ trách nhiệm hoặc lời hứa của họ. Sử dụng nỗi sợ hãi để khiến ai đó làm phần việc của họ.