Đầu hàng

Giấc mơ về đầu hàng tượng trưng cho sự nhượng bộ trước một vấn đề, thói quen hoặc tình huống. Về mặt tiêu cực, đầu hàng tượng trưng cho việc khuất phục trước xung đột hoặc chống đối. Nhượng bộ một cái gì đó quan trọng. Nó cũng có thể là đại diện của bàn chân lạnh hoặc suy nghĩ thứ hai. Lựa chọn đánh mất hoặc từ bỏ sự độc lập của bạn. Về mặt tích cực, đầu hàng có thể phản ánh tình yêu hoặc tình bạn mà cuối cùng bạn đã chọn để nắm lấy.