Xâm phạm

Giấc mơ về sự xâm phạm tượng trưng cho những vấn đề vượt quá ranh giới. Không muốn làm những gì bạn đã nói. Không sẵn sàng chấp nhận các quy tắc hoặc sở thích của người khác. Mạo hiểm mọi thứ để thách thức ai đó. Về mặt tiêu cực, bạn có thể đang ép buộc niềm tin hoặc ý tưởng của mình vào người khác mà họ không biết. Quá chú ý, chiếm hữu hoặc chắc chắn rằng bạn đúng. Tốt nhất là bạn nên lùi lại hoặc học cách để người khác có con đường của mình, Về mặt tích cực, sự xâm phạm có thể phản ánh sự bất chấp hoặc mạo hiểm mọi thứ vì một lý do chính đáng. Bắt kẻ thù của bạn sau lưng khi biết điều đó có thể khiến bạn xấu hổ.