Máy thu âm

Giấc mơ về máy ghi âm tượng trưng cho những lựa chọn cho tương lai không thể dễ dàng thay đổi. Nó có thể phản ánh một quyết định mà bạn đang thực hiện mà bạn biết rằng bạn có thể hối tiếc sau này hoặc điều đó sẽ khó thay đổi sau này. Giấc mơ về việc sử dụng một máy ghi âm tượng trưng cho những lựa chọn nghiêm túc hơn hoặc lâu dài hơn cho tương lai mà bạn đang thực hiện hiện tại. Ước mơ, kế hoạch hoặc một hướng đi trong cuộc sống mà bạn đang chọn để theo đuổi. Giấc mơ về việc nghe máy ghi âm tượng trưng cho việc nhìn nhận lại những lựa chọn mà bạn cảm thấy là quan trọng hoặc khó thay đổi.