Máy tính bảng

Giấc mơ về bảng đá tượng trưng cho cảm giác về ý tưởng hoặc niềm tin rất quan trọng cần ghi nhớ. Nó cũng có thể là đại diện của các quy tắc rất nghiêm ngặt hoặc niềm tin cơ bản. Đặt ra các quy tắc hoặc bộ quy tắc ứng xử cho chính bạn thật ~tuyệt vời~