Chuột đồng

Giấc mơ về một con chuột đồng tượng trưng cho một tình huống nhạy cảm hoặc một vấn đề dễ trở nên trầm trọng hơn. Hamster có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải để một thứ gì đó một mình hoặc rất cẩn thận trong cách bạn xử lý một thứ gì đó.