Mua sắm

Giấc mơ về mua sắm tượng trưng cho việc bạn cân nhắc các ý tưởng, lựa chọn, vai trò hoặc cách suy nghĩ có thể chấp nhận được. Khám phá mọi khả năng trước khi tích hợp ý tưởng, thái độ hoặc vai trò vào cách sống của bạn. Cố gắng khám phá những niềm tin, lựa chọn hoặc thói quen phù hợp với bạn nhất. Ngoài ra, mua sắm có thể phản ánh nỗ lực của bạn để thuyết phục bản thân về những phương pháp hoặc lựa chọn tốt nhất là gì để đáp ứng nhu cầu hoặc giải quyết vấn đề. Bạn có thể tự hỏi bản thân điều gì tốt nhất cho bạn lúc này?