Hải âu

Giấc mơ về chim mòng biển tượng trưng cho sự chấp nhận, duyên dáng và hiểu biết. Chim mòng biển thường xuất hiện trong giấc mơ khi một người hoàn toàn cởi mở đối mặt với các vấn đề, giữ một cái đầu lạnh trước những tình huống tiêu cực và không chắc chắn, hoặc hoàn toàn chấp nhận điều tồi tệ nhất trong bản thân họ.