Bắp rang bơ

Giấc mơ về bỏng ngô tượng trưng cho sự thích thú của bạn khi nhận thấy điều gì đó đang xảy ra. Theo dõi những điều bạn muốn xảy ra tự chúng xảy ra.