Đường (Bụi bẩn)

Giấc mơ về một con đường đất tượng trưng cho một con đường trong cuộc sống khó khăn, sóng gió, hoặc đầy rẫy những vấn đề. Rất nhiều công việc khó khăn có thể được yêu cầu từ bạn. Những con đường dài tượng trưng cho thời gian dài hơn của nghịch cảnh, trở ngại và đấu tranh.