Khuyến mại

Giấc mơ về một sự thăng tiến trong công việc tượng trưng cho mức độ tự tin của bản thân. Nó cũng có thể là đại diện cho cảm giác được tôn trọng hơn bạn trước đây. Cảm thấy hài lòng về việc bản thân trở nên quan trọng. Ngoài ra, thăng chức có thể phản ánh cảm giác có nhiều trách nhiệm hơn được giao cho bạn trong cuộc sống thức dậy của bạn.