Người giữ lại

Giấc mơ về mặc một người thuộc hạ tượng trưng cho việc duy trì sự tuân thủ hoàn hảo mà bạn cảm thấy là không công bằng, khủng khiếp hoặc đáng xấu hổ. Điều gì đó chỉ là đảm bảo rằng bạn không thất bại vào phút cuối cùng hoặc mất tất cả những gì bạn đã làm việc. Nó cũng có thể là đại diện của các biện pháp bảo mật được thực hiện để đảm bảo bạn sẽ hoàn hảo theo cách mà người khác muốn.