Núm vú

Giấc mơ về núm vú tượng trưng cho sự phụ thuộc. Nếu bạn hoặc người khác đang ngậm núm vú, điều đó tượng trưng cho sự phụ thuộc vào niềm tin, con người hoặc tình huống nhất định.