Bệnh dại

Giấc mơ về bệnh dại tượng trưng cho một vấn đề truyền nhiễm sẽ tự hủy bỏ nếu bạn có thể tránh được nó. Nó cũng có thể là đại diện của một vấn đề mà bạn cảm thấy sẽ gây mất mát vĩnh viễn nếu bạn đến quá gần nó. Ví dụ: Một người đàn ông mơ thấy chuột bị bệnh dại. Trong cuộc sống thức dậy, con trai ông gặp vấn đề về tiền bạc mà ông không muốn giúp con vì nó đã mất hết tiền tiết kiệm. Cơn dại phản ánh cảm giác của anh ta rằng nếu anh ta tránh giúp con trai mình trả nợ đủ lâu thì việc phá sản sẽ sửa chữa nó.