Kỳ lân

Giấc mơ về một con kỳ lân tượng trưng cho cái nhìn của bạn về một tình huống hoặc con người hoàn toàn vô tội, trong sáng hoặc tuyệt vời. Một cái gì đó mà bạn cảm thấy cần phải hoàn hảo. Kỳ lân cũng có thể đại diện cho một điều gì đó trong cuộc sống của bạn mà bạn cảm thấy quá tốt cho bạn hoặc một người đặc biệt mà bạn muốn tán tỉnh thật cẩn thận.