Thuyết giáo

Giấc mơ về một nhà thuyết giáo tượng trưng cho một khía cạnh trong tính cách của bạn đó là thuyết giảng, bênh vực hoặc dạy người khác. Bạn hoặc ai đó có thể đang cố gắng thuyết phục hoặc hướng người khác suy nghĩ hoặc hành động theo một cách nhất định. Một cách tiêu cực, một nhà thuyết giáo có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang ép buộc những ý tưởng và niềm tin vào người khác, hoặc ai đó đang ép buộc chúng vào bạn.