Thơ

Giấc mơ về thơ tượng trưng cho cảm hứng và chủ nghĩa lý tưởng. Niềm tin hoặc mong muốn của bạn cho một cách tốt hơn. Một ý tưởng tuyệt vời. Muốn người khác cảm thấy hài lòng về những gì bạn đang nói. Ví dụ: Một người đàn ông nằm mơ nghe thấy một bài thơ có nội dung ~Nếu bạn đi du lịch, bạn sẽ tháo gỡ.~ Trong cuộc sống thức dậy, anh bắt đầu thấy rằng ý tưởng về một sự thay đổi nghề nghiệp lý tưởng của anh từ một luật sư thành một đại lý du lịch sẽ không tuyệt vời như anh nghĩ ban đầu.