Huy hiệu

Giấc mơ về huy hiệu tượng trưng cho sự công nhận về thành tích hoặc quyền hạn cấp trên. Nhận thấy bản thân được tôn trọng đầy đủ hoặc quyền tự chủ trong xã hội. Mong muốn được lắng nghe nhiều hơn những người khác. Lời khuyên hoặc hướng dẫn không thể nghi ngờ. Giấc mơ về huy hiệu cảnh sát đại diện cho thẩm quyền đạo đức hoặc thẩm quyền buộc thay đổi. Một tiếng nói lý trí không thể nghi ngờ. Việc bạn có phù hiệu cảnh sát lóe lên có thể phản ánh một người hoặc tình huống mà bạn cảm thấy mình phải thay đổi. Cảm thấy bạn phải chấp nhận lời khuyên về đạo đức hoặc làm điều đúng đắn.