Dao bút

Giấc mơ về một con dao bút tượng trưng cho những ý định ẩn giấu để bảo vệ một lựa chọn lâu dài mà bạn đã thực hiện. Về mặt tích cực, nó có thể phản ánh sự chuẩn bị để giữ vững lập trường của bạn. Về mặt tiêu cực, nó có thể phản ánh một vấn đề khi thảo luận về cảm xúc thật của bạn với người khác.