Giấc mơ về quả lê tượng trưng cho trách nhiệm hoặc những ý tưởng có trách nhiệm. Ví dụ: Một người đàn ông mơ thấy một người phụ nữ mà anh ta thích đưa cho anh ta một giỏ lê. Trong cuộc sống thức dậy, người đàn ông đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về việc giúp đỡ người phụ nữ này trong công việc kinh doanh đang gặp khó khăn của cô ấy.