Bồn chứa xăng

Giấc mơ về một buồng khí tượng trưng cho một tư duy tập trung vào việc loại bỏ các vấn đề. Một vấn đề trong cuộc sống của bạn mà bạn muốn loại bỏ hoàn toàn. Nằm mơ thấy bạn đang ở trong phòng hơi ngạt tượng trưng cho cảm xúc của bạn về một điều gì đó trong cuộc sống mà bạn cảm thấy đang cố gắng loại bỏ bạn hoặc hoàn toàn cắt đứt bạn. Một cái gì đó mà bạn cảm thấy đang chiếm lấy hoặc cố gắng ~tiêu diệt~ danh tính của bạn.