Hệ thống PA (Thông báo công khai)

Giấc mơ về một hệ thống PA tượng trưng cho nhận thức đột ngột rằng các vấn đề, tình huống hoặc vấn đề quan trọng hơn. Giấc mơ về việc nói vào một hệ thống PA tượng trưng cho nỗ lực của bạn để làm cho tầm quan trọng của thông tin trở nên rõ ràng với người khác.