Hiệu cầm đồ

Giấc mơ về việc bán cho một tiệm cầm đồ tượng trưng cho sự tuyệt vọng hoặc sẵn sàng thực hiện một thỏa hiệp lớn. Đó có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang vứt bỏ quyền lực của mình để có được bất cứ thứ gì. Bản thân quá mỏng hoặc cạn kiệt tài nguyên của bạn để vượt qua. Giấc mơ về việc mua đồ của một người cầm đồ tượng trưng cho việc bạn cố gắng lợi dụng hoặc lợi dụng điểm yếu của người khác để lấy một thứ gì đó cho mình.