Quân dai

Giấc mơ về quần biểu tượng cho tính kỷ luật. Phản ánh khả năng của bạn để gắn bó với điều gì đó, đi đúng hướng hoặc luôn cập nhật thông tin. Nó cũng có thể chỉ ra đạo đức làm việc hoặc sức mạnh ý chí. Cân nhắc màu sắc và kiểu quần để có thêm tính biểu tượng.