Đang vẽ

Giấc mơ về một bức vẽ tượng trưng cho một diễn giải chủ quan về một tình huống, vấn đề hoặc ý tưởng. Một biểu hiện hoặc quan điểm cá nhân về điều gì đó. Xây dựng ý tưởng. Vạch ra hướng đi hoặc kế hoạch của bạn.