Thuốc phiện

Giấc mơ về thuốc phiện tượng trưng cho một cảm giác mãn nguyện chế ngự. Cảm thấy rất tốt về điều gì đó mà bạn sẵn sàng trì hoãn vô thời hạn. Chứng nghiện niềm vui hoặc sự thỏa mãn lấn át mọi động lực hoặc tham vọng. Tránh các vấn đề hoặc các quyết định quan trọng vì bạn cảm thấy quá tốt. Thuốc phiện có thể phản ánh ham muốn tình dục mà bạn không thể dứt ra được.