Oars

Giấc mơ về mái chèo tượng trưng cho khả năng của bạn để kiên trì hoặc vượt qua một tình huống bất trắc. Một mái chèo có thể phản ánh bạn phải làm điều gì đó khó khăn để vượt qua tình huống tiêu cực. Từ từ đối phó với một vấn đề. Giấc mơ về việc mất mái chèo có thể tượng trưng cho tình huống mà bạn cảm thấy hoàn toàn bị cắt đứt hoặc không thể làm bất cứ điều gì về vấn đề của bạn. Bạn có thể cảm thấy bế tắc hoặc không chắc chắn. Cảm thấy rằng không có lối thoát hoặc các vấn đề thoát khỏi sẽ là một quá trình rất dài.