Người đưa thư

Giấc mơ về một người đưa thư tượng trưng cho bạn hoặc ai đó đang cố gắng cung cấp cho người khác thông tin mà họ nghĩ là quan trọng.