Nins

Giấc mơ về một nữ tu sĩ tượng trưng cho một khía cạnh trong tính cách của bạn, đó là từ bỏ một thứ mà họ mong muốn. Hoặc là mong muốn vật chất, mục tiêu hoặc sở thích tình dục. Một nữ tu tượng trưng cho việc buông bỏ thứ bạn muốn hoặc vượt qua người mà bạn có sở thích lãng mạn. Một nữ tu sĩ cũng có thể tượng trưng cho một người hoặc tình huống khiến bạn nghĩ đến việc phải từ bỏ thứ gì đó. Một nữ tu sĩ có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải từ bỏ sở thích cá nhân hoặc mục tiêu vật chất của mình cho một mục đích cao hơn. Giấc mơ về một nữ tu sĩ tượng trưng cho cảm xúc của chính bạn về việc phải từ bỏ mong muốn, mong muốn hoặc mục tiêu của mình. Dù có tự nguyện hay không, bạn cũng không thể theo đuổi mong muốn, mục tiêu hay sở thích lãng mạn.