Ninja

Giấc mơ về một ninja tượng trưng cho một khía cạnh của bản thân bạn là chuyên gia, hoàn hảo hoặc lão luyện. Bạn hoặc người khác biết chính xác phải làm gì hoặc giải quyết các vấn đề một cách hoàn hảo. Tính chính xác.