Sẩy thai

Giấc mơ về sẩy thai tượng trưng cho sự mất mát đột ngột hoặc kết thúc một tình huống sau khi trải qua hy vọng cao hoặc nhiệt tình. Một kết thúc đột ngột ngay lập tức sau khi tin rằng điều gì đó bạn muốn đang bắt đầu. Đánh nhau, tranh luận hoặc hủy bỏ vào phút cuối sau khi nói với người khác về kế hoạch bạn đã có. Ngoài ra, Giấc mơ về sẩy thai tượng trưng cho một ý tưởng hoặc kế hoạch không diễn ra như mong đợi. thất bại, chậm trễ hoặc thất vọng đã làm hỏng kế hoạch của bạn. Sẩy thai cũng có thể là biểu hiện của những tình huống mà bạn cảm thấy bị sai trái hoặc gặp rắc rối. Nó cũng có thể chỉ ra một mối quan hệ hoặc cơ hội thất bại.