Thước dây cuốn

Giấc mơ về một thước đo tượng trưng cho nỗ lực của bạn để đo lường hoặc cảm nhận sức mạnh hoặc mức độ nghiêm trọng của một tình huống. Nhận thấy chính xác những gì bạn cần và không có gì hơn. Làm điều gì đó để kiểm tra một người hoặc một tình huống để cảm thấy họ có sức mạnh hoặc khả năng như thế nào. Nó cũng có thể là đại diện cho phép so sánh mà bạn đang sử dụng để nhận thấy điều gì đó tồi tệ như thế nào hoặc mức độ mạnh mẽ của thứ gì đó. Làm điều gì đó để xem bạn đo lường như thế nào. Bạn có thể đang cố gắng tìm ra lý do tại sao người khác có thể lấy đi thứ gì đó còn bạn thì không. Ngoài ra, một thước đo có thể phản ánh sự chuẩn bị hoặc nghiên cứu của bạn trước khi làm một việc gì đó. Tìm ra mức độ cần thiết để đạt được mục tiêu về cảm xúc, sự hiếu chiến hoặc công việc. Về mặt tiêu cực, bạn có thể đang nghi ngờ bản thân hoặc đang cố gắng xem bạn có thể thoát khỏi điều gì.