Xã hội đen

Giấc mơ về mafia tượng trưng cho hành vi ám muội không cho phép đạo đức hay tội lỗi ngăn cản nó. Bỏ qua các quy tắc, gian lận, nói dối hoặc đi theo con đường ~tồi tệ hơn~ để đạt được kết quả mong muốn nếu cần. Sẵn sàng sử dụng phương pháp tiếp cận thiếu sáng suốt nếu đó là lợi ích tốt nhất của bạn. Đạt được những gì bạn muốn không có vấn đề gì. Mafia có thể đại diện cho mong muốn của bạn để giữ tình hình theo cách của nó và sử dụng bất kỳ chiến thuật bẩn thỉu nào được yêu cầu để làm điều đó. Ngoài ra, mafia có thể đại diện cho một người hoặc một tình huống mà bạn cảm thấy không thể từ chối. Cảm thấy bị thao túng hoặc bị tống tiền. Sợ mắc lỗi hoặc yêu cầu sự giúp đỡ. Bị kẹt giữa một tảng đá và một nơi cứng. Một dấu hiệu cho thấy bạn có thể cần phải quyết đoán hơn khi đối đầu với ai đó.