Đang ngủ

Giấc mơ về giấc ngủ tượng trưng cho sự thiếu quan tâm đến việc nhận thấy một vấn đề hoặc một vấn đề nào đó. Sự thoải mái với quyết định cuối cùng hoặc với tình hình. Không nhận thức được các vấn đề. Không lo lắng về điều gì nữa hoặc không muốn tham gia. Rõ ràng. Hoàn toàn không biết về một vấn đề. Về mặt tích cực, giấc ngủ phản ánh sự yên tâm hoặc hài lòng với các lựa chọn. Tiêu cực, ngủ có thể phản ánh sự né tránh, thiếu hiểu biết hoặc lười biếng. Từ chối nhận ra một tình huống, quyết định hoặc điều gì đó tiêu cực về bản thân. Đầu hàng trước một vấn đề hoặc không sẵn sàng làm bất kỳ công việc khó khăn nào nữa.