Cào cào

Giấc mơ về cào cào tượng trưng cho sự tàn phá hoặc niềm tin rằng bạn có thể mất tất cả những gì bạn đã làm việc.