Ở nước ngoài

Giấc mơ về việc đi hoặc ra nước ngoài tượng trưng cho trạng thái tâm trí của bạn đang thay đổi. Tâm trạng, thái độ hoặc các yếu tố thúc đẩy là khác nhau. Một lĩnh vực trong cuộc sống hoặc hệ thống niềm tin của bạn đang chuyển đổi hoặc trải qua một sự thay đổi tạm thời. Quốc gia bạn đến thăm tượng trưng cho việc trạng thái tinh thần của bạn có thể thay đổi như thế nào. Tham khảo phần chủ đề dành cho các quốc gia để có cái nhìn sâu hơn về biểu tượng quốc gia.