nhà vua

Giấc mơ về một vị vua tượng trưng cho một khía cạnh trong tính cách của bạn, đó là sự kiểm soát, mọi quyền lực hoặc luôn luôn làm theo ý mình. Một vị vua trong giấc mơ tượng trưng cho một đặc điểm tính cách mà bạn có là hoàn toàn tự tin, không thể ngăn cản, hoặc không cảm thấy cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì. Nếu một vị Vua chết trong một giấc mơ, nó có thể thể hiện sự mất tự tin trong một số lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Bạn cũng có thể nhận thấy rằng một người hoặc một tình huống luôn cố gắng không còn có thể làm được nữa. Một biểu tượng có thể tốt hoặc xấu tùy thuộc vào vua là ai và ông ta làm gì.