Lớp tiếng Anh

Giấc mơ về lớp học tiếng Anh tượng trưng cho sự lo lắng rằng bạn không làm gì sai. Lo lắng hoặc lo lắng sâu sắc rằng mọi thứ bạn đang làm hoặc nói là đúng. Về mặt tiêu cực, bạn có thể nghĩ rằng bạn đã xúc phạm ai đó, rằng ai đó đang giận bạn, hoặc điều gì đó bạn nói đã bị hiểu sai cách. Ngoài ra, bạn có thể đảm bảo rằng một cái gì đó tốt nhất có thể.