Máy bay phản lực

Giấc mơ về một chiếc máy bay phản lực tượng trưng cho việc tham gia vào một số dự án hoặc công việc có tốc độ nhanh. Một kế hoạch hoặc dự án được thực hiện rất nhanh chóng.