Mũ nồi quân đội

Giấc mơ về một chiếc mũ nồi quân đội tượng trưng cho một thái độ hoặc suy nghĩ quan tâm đến ngoại trừ làm những gì bạn cảm thấy mình phải làm. Không muốn từ bỏ trách nhiệm của bạn bất kể điều gì. Một mối bận tâm với một nhiệm vụ.