Vỏ bào ngư

Giấc mơ về vỏ bào ngư tượng trưng cho một điều gì đó trong cuộc sống của bạn, đó là điều duy nhất dành cho bạn, hoặc không ai khác có thể có được.