Hài kịch

Giấc mơ về việc xem một bộ phim sitcom tượng trưng cho một tình huống mà bạn đang gặp phải, nơi mà không ai đang làm những gì họ phải làm. Bạn có thể nhận thấy mọi người đang trở nên vô lý như thế nào. Giấc mơ về việc xem một chương trình sitcom nổi tiếng hoặc yêu thích có thể phản ánh một loại trải nghiệm mà bạn đang có dựa trên cảm xúc chân thật nhất của bạn về chương trình đó. Tự hỏi bản thân xem hành vi nào nổi bật nhất trong chương trình đó và hành vi đó có thể tượng trưng cho một tình huống trong cuộc sống của chính bạn như thế nào. Tiêu cực, một bộ phim sitcom trong giấc mơ có thể phản ánh sự chán nản của bạn với một tình huống hoặc mong muốn của bạn để tiếp tục. Nó cũng có thể là đại diện của một tình huống tiêu cực dựa trên hành vi của các nhân vật.