Linh cẩu

Giấc mơ về linh cẩu tượng trưng cho sự chế nhạo.