Học viện

Giấc mơ về một học viện tượng trưng cho sự tự ý thức về một niềm đam mê duy nhất hoặc sở thích nghiêm túc. Bạn đang rất quan tâm về một điều mà bạn muốn rất thành công. Bạn có thể đang làm mọi thứ có thể để trở thành người giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó.