Túp lều

Giấc mơ về một túp lều tượng trưng cho một viễn cảnh về một tình huống mà bạn có những thứ cần thiết hoặc cơ bản. Chỉ có một đủ để vượt qua một cái gì đó.