Tranh luận

Giấc mơ về một cuộc tranh cãi tượng trưng cho một cuộc xung đột nội tâm hoặc một vấn đề chưa được giải quyết. Tranh luận một vấn đề hoặc một vấn đề chưa được giải quyết trong đầu của bạn. Có thể bạn đang làm điều gì đó mà bạn không tin tưởng. Cảm thấy rằng một tình huống không đủ hoàn hảo. Bạn có thể gặp khó khăn khi thể hiện cảm xúc thật của mình. Ngoài ra, tranh cãi có thể phản ánh sự bất đồng quan điểm mà bạn đang trải qua với người khác. Ý kiến ​​thay thế cho riêng bạn có thể đã được đưa ra. Không thích ý tưởng của người khác. Cân nhắc xem bạn đang tranh luận với ai hoặc chủ đề của cuộc tranh luận là gì để có thêm ý nghĩa. Nó phản ánh cuộc sống thức dậy của bạn như thế nào?