ổ cứng

Giấc mơ về một ổ cứng tượng trưng cho sự tích lũy kiến ​​thức, niềm tin, ký ức hoặc kỹ năng. Các lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn đã trở nên thành thạo hoặc có kinh nghiệm. Bộ nhớ cache của trải nghiệm cá nhân. Giấc mơ về việc định dạng ổ cứng có thể đại diện cho một sự thay đổi lớn đối với hệ thống niềm tin hoặc các ưu tiên của bạn. Bạn có thể đang từ bỏ sở thích cũ cho những sở thích mới. Nó cũng có thể đại diện cho những phát triển mới thay đổi mọi thứ bạn biết. Một sự điều chỉnh lớn của một số loại. Giấc mơ về việc ném ra một ổ cứng tượng trưng cho việc từ bỏ một lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Bạn đang từ bỏ một thứ mà bạn có nhiều kinh nghiệm hoặc điều mà bạn rất quan tâm.