Lính canh

Giấc mơ về một người bảo vệ tượng trưng cho bạn hoặc người khác đang thận trọng hoặc cảnh giác với một điều gì đó. Thái độ thận trọng đối với sự thay đổi hoặc can thiệp. Không có khả năng ~vượt qua~ một ai đó hoặc không sẵn sàng mở lòng với người khác. Một người bảo vệ hoặc rào cản cảm xúc. Một cách tiêu cực, người bảo vệ cũng có thể là đại diện cho cảm giác về điều gì đó trong cuộc sống của bạn ~ngăn cản bạn~ hoặc giữ bạn tránh xa điều gì đó. Cảm thấy rằng một cái gì đó quá độc quyền hoặc đặc biệt đối với bạn. Cảm thấy rằng bạn cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định trước khi được phép làm điều gì đó. Nó cũng có thể là biểu hiện của cảm giác nguy hiểm mà bạn cảm thấy khi bước qua ranh giới trong một mối quan hệ hoặc tình huống. Ngoài ra, một người bảo vệ có thể phản ánh bạn hoặc người khác đang ~cảnh giác~ hoặc rất cảnh giác về một tình huống.