Gạc

Giấc mơ về gạc tượng trưng cho sự nhạy cảm của bạn về việc được cho biết phải làm gì. Một dấu hiệu cho thấy bạn hoặc ai đó đang trưng bày cho người khác thấy rằng bạn không sẵn sàng chấp nhận sự can thiệp. Giấc mơ về gạc thủy tinh có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn nhạy cảm về việc được chỉ dẫn phải làm gì trong khi cũng cảm thấy rằng người khác có thể dễ dàng làm bạn xấu hổ hoặc phá vỡ ý chí của bạn. Cảm thấy rằng bạn sẽ trông thật ngu ngốc khi cố gắng ngăn cản ai đó khỏi công việc kinh doanh của mình nếu bạn không hoàn hảo.